NanoBone Germnay

Producent: ARTOSS GmbH Friedrich-Barnewitz-Straße 3 18119 Rostock | Germany  www.artoss.com

NanoBone jest syntetycznym, biokompatybilnym i  biodegradacyjnym materiałem do wypełniania defektów kostnych. Dzięki  w pełni  syntetycznej produkcji przeniesienie infekcji lub chorób pochodzenia zwierzęcego jest wykluczone. NanoBone występuje w formi...

Producent: ARTOSS GmbH Friedrich-Barnewitz-Straße 3 18119 Rostock | Germany  www.artoss.com

NanoBone jest syntetycznym, biokompatybilnym i  biodegradacyjnym materiałem do wypełniania defektów kostnych. Dzięki  w pełni  syntetycznej produkcji przeniesienie infekcji lub chorób pochodzenia zwierzęcego jest wykluczone. NanoBone występuje w formie granulatu drobnoziarnistego o wymiarze 0,6 mm x 2,0 mm i gruboziarnistego o wymiarze 1,0 mm x 2,0 mm i składa się w 76% (wagowo) z nanokrystalicznego hydroksyapatytu (HA) i z 24% (wagowo) z SiO2. Porowatość materiału wynosi powyżej 80%.

NanoBone - materiał używany od ponad 7 lat przez czołowych niemieckich dentystów. W całym świecie wykonano ponad 100 000 zabiegów z użyciem NanoBond| granulatu. Niezwykle efektywny i wydajny w implantologii, periodontologii oraz w ogólnej chirurgii stomatologicznej. Wiele publikacji podkreśla szybkie tworzenie się kości i kompletną przebudowę.

NanoBone - stabilny materiał do odbudowy kości:
1. Nanostruktura zoptymalizowana tlenkami SiO2, szybkie tworzenie kolagenu i osteogeneza.

Dzięki nasyceniu struktury niespiekanego hydroksyapatytu tlenkami SiO2 NanoBone wyróżnia się dużą powierzchnią oraz połączonymi ze sobą nano-porami. Makro i nano struktura tworzą szczególnie dużą porowatość. Dzięki molekułom SiO2 proteiny szybko i mocno przyciągane są do powierzchni (osseokundacja) co stymuluje tworzenie kolagenu i tkanki kostnej.
2. Bio-analogiczna degradacja, szybkie i maksymalne utwordzanie się nowej tkanki kostnej.

Po zmieszaniu z krwią pacjenta niesiekany hydroksyapatyt NanoBone nie jest rozpoznawany przez organizm jako obcy. Zapobiega to zapalnej makrofagocytozie. NanoBone jest prawie w pełni zbiodegradowany (każdorazowa w badaniach na zwierzętach).
3. Stabilny, perfekcyjnie modelujący się materiał.

Lekko stożkowata, choinkowo-szyszkowa struktura granulatu NanoBone uzyskuje po zmieszaniu z własną krwią pacjenta konsystencje optymalnej stabilności i modelacji. Właściwości te ułatwiają aplikację w trudno dostępnych miejscach. Struktura materiału NanoBone posiada porowatość wynoszącą 80%.
4. Większa przestrzeń terapeutyczna.
Dzięki wyjątkowym właściwościom biodegradacyjnej i osteologicznej matrix materiału NanoBone otwiera się wiele możliwości zastosowania w wypełnianiu lub rekonstrukcji wielościennych defektów kostnych w chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Zastosowanie:
Chirurgia stomatologiczna, szczękowa i stomatologia. Wypełnienie lub rekonstrukcja wielościennych (sztucznych lub zwyrodnieniowych) defektów kostnych.
Cysty -  defekty po usunięciu cyst kostnych,
Paradontologia - wypełnianie dwu lub wielościennych kieszonek kostnych takich jak bi lub trifurkację zębów
- wypełnienie poekstrakcyjnych defektów wyrostka w celu uzyskania łoża pod implant
Stomatologia - defekty po  resekcjach, w sytuacji, gdzie samoistne wygojenie nie jest oczekiwane
- defekty po operacyjnym usunięciu zatrzymanych zębów
- defekty po osteotomijnych korektach
- defekty po ekstrakcjach zębów w celu zapobieżenia zanikowi wyrostka
- inne wielościenne defekty kostne wyrostka lub twarzy

 

NanoBone jest syntetycznym, biokompatybilnym i biodegradacyjnym materiałem do wypełniania defektów kostnych. Dzięki w pełni syntetycznej produkcji przeniesienie infekcji lub chorób pochodzenia zwierzęcego jest wykluczone. NanoBone występuje w formie granulatu drobnoziarnistego o wymiarze 0,6 mm x 2,0 mm i gruboziarnistego o wymiarze 1,0 mm x 2,0 mm i składa się w 76% (wagowo) z nanokrystalicznego hydroksyapatytu (HA) i z 24% (wagowo) z SiO2. Porowatość materiału wynosi powyżej 80%.


Producent:
ARTOSS GmbH
Friedrich-Barnewitz-Straße 3 18119 Rostock | Germany www.artoss.com 


NanoBone - stabilny materiał do odbudowy kości:
1. Nanostruktura zoptymalizowana tlenkami SiO2, szybkie tworzenie kolagenu i osteogeneza.

Dzięki nasyceniu struktury niespiekanego hydroksyapatytu tlenkami SiO2 NanoBone wyróżnia się dużą powierzchnią oraz połączonymi ze sobą nano-porami. Makro i nano struktura tworzą szczególnie dużą porowatość. Dzięki molekułom SiO2 proteiny szybko i mocno przyciągane są do powierzchni (osseokundacja) co stymuluje tworzenie kolagenu i tkanki kostnej.
2. Bio-analogiczna degradacja, szybkie i maksymalne utwordzanie się nowej tkanki kostnej.

Po zmieszaniu z krwią pacjenta niesiekany hydroksyapatyt NanoBone nie jest rozpoznawany przez organizm jako obcy. Zapobiega to zapalnej makrofagocytozie. NanoBone jest prawie w pełni zbiodegradowany (każdorazowa w badaniach na zwierzętach).
3. Stabilny, perfekcyjnie modelujący się materiał.

Lekko stożkowata, choinkowo-szyszkowa struktura granulatu NanoBone uzyskuje po zmieszaniu z własną krwią pacjenta konsystencje optymalnej stabilności i modelacji. Właściwości te ułatwiają aplikację w trudno dostępnych miejscach. Struktura materiału NanoBone posiada porowatość wynoszącą 80%.
4. Większa przestrzeń terapeutyczna.
Dzięki wyjątkowym właściwościom biodegradacyjnej i osteologicznej matrix materiału NanoBone otwiera się wiele możliwości zastosowania w wypełnianiu lub rekonstrukcji wielościennych defektów kostnych w chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.


Zastosowanie:
Chirurgia stomatologiczna, szczękowa i stomatologia. Wypełnienie lub rekonstrukcja wielościennych (sztucznych lub zwyrodnieniowych) defektów kostnych.
Cysty - defekty po usunięciu cyst kostnych,
Paradontologia - wypełnianie dwu lub wielościennych kieszonek kostnych takich jak bi lub trifurkację zębów
- wypełnienie poekstrakcyjnych defektów wyrostka w celu uzyskania łoża pod implant
Stomatologia - defekty po resekcjach, w sytuacji, gdzie samoistne wygojenie nie jest oczekiwane
- defekty po operacyjnym usunięciu zatrzymanych zębów
- defekty po osteotomijnych korektach
- defekty po ekstrakcjach zębów w celu zapobieżenia zanikowi wyrostka
- inne wielościenne defekty kostne wyrostka lub twarzy

Więcej Mniej

NanoBone Germnay Jest 5 produktów.

Widok: