Uchwyty do skalpeli i mikroskalpeli

Uchwyty do skalpeli i mikroskalpeli Jest 12 produktów.

Widok:

Uchwyt do skalpela wielokątny 160mm 3637/16Producent: Medesy SRL, 33085 Maniago, Via La Mola, 9 - Industiral area, Pn-Italy, www.medesy.it

Uchwyt do skalpela N. 7 165mm 3630Producent: Medesy SRL, 33085 Maniago, Via La Mola, 9 - Industiral area, Pn-Italy, www.medesy.it

Uchwyt do skalpela 145mm 3632Producent: Medesy SRL, 33085 Maniago, Via La Mola, 9 - Industiral area, Pn-Italy, www.medesy.it

Uchwyt do skalpela 125mm Bad Parker 3629 Producent: Medesy SRL, 33085 Maniago, Via La Mola, 9 - Industiral area, Pn-Italy, www.medesy.it

Uchwyt do skalpela 130mm N. 3 3633Producent: Medesy SRL, 33085 Maniago, Via La Mola, 9 - Industiral area, Pn-Italy, www.medesy.it

Ostrze do sterylizacji 3635^15C Producent: Medesy SRL, 33085 Maniago, Via La Mola, 9 - Industiral area, Pn-Italy, www.medesy.it

Uchwyt skalpela 135mm do mikro ostrza 3638   Producent: Medesy SRL, 33085 Maniago, Via La Mola, 9 - Industiral area, Pn-Italy, www.medesy.it

Mikroskalpel 3638/64Producent: Medesy SRL, 33085 Maniago, Via La Mola, 9 - Industiral area, Pn-Italy, www.medesy.it

Mikroskalpel 3638/65Producent: Medesy SRL, 33085 Maniago, Via La Mola, 9 - Industiral area, Pn-Italy, www.medesy.it

Mikroskalpel 3638/67Producent: Medesy SRL, 33085 Maniago, Via La Mola, 9 - Industiral area, Pn-Italy, www.medesy.it

Mikroskalpel 3638/69Producent: Medesy SRL, 33085 Maniago, Via La Mola, 9 - Industiral area, Pn-Italy, www.medesy.it Opakowanie zawiera 25 sztuk

Uchwyt do mikroskalpela Tytanowy 135mm 3638/TiProducent: Medesy SRL, 33085 Maniago, Via La Mola, 9 - Industiral area, Pn-Italy, www.medesy.it