VI. Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) jest firma QUADROSTOM Grażyna Zajfryd z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mieszczańska 9 lok 16U, kod pocztowy 30-313.

 2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:info@quadrostom.pl.

 3. Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy, w tym przygotowania szkolenia, wystawienia faktury, a też w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz skorzystania (z praw do złożenia reklamacji), na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b. Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych RODO, a po wyrażeniu uprzedniej zgody również w celach handlowych i marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wykonania zawartej umowy, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom.

 5. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe (adres e-mail) w celach handlowych i marketingowych jedynie za uprzednią zgodą. Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe osobom trzecim jedynie za uprzednią Państwa zgodą wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

 6. Mogą Państwo wyrazić uprzednią zgodę na wysyłanie innych informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne.

 7. Państwa dane osobowe przekazywane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi,
  a w szczególności:

  a. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego

  Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;

  b. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu całkowitej realizacji usługi

  c. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa
  do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania towaru Kupującemu;

  d. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów handlowych i marketingowych świadczonych drogą elektroniczną – do momentu wycofania udzielonej przez Państwa zgody.

 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez oświadczenie kierowane na adres mailowy info@quadrostompl .

 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisu ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

 11. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazach celów.

 12. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Państwa. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom
  do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 13. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta użytkownika lub realizacji danej usługi

 14. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony sklepu akceptują Państwo, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają usługodawcy świadczenie usług.