Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne 

 1. Strona www.quadrostom.pl zawiera informacje o towarach i usługach firmy, które można nabyć w sklepie.

 2. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.quadrostom.pl jest prowadzony przez Firmę Quadrostom z siedzibą: 30-363 Kraków, ul. Mieszczańska 9 lok 16U, kod pocztowy 30-313, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Krakowa NIP firmy: 679 243 01 32.

 3. W celu nabycia towarów i/lub usług w sklepie klient składa zamówienie, postępując zgodnie z wyświetlanymi w trakcie składania zamówienia komunikatami lub informacjami.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, polityki prywatności i ochrony danych osobowych, oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Sklep internetowy udostępnia sprzedającemu możliwość zdalnej prezentacji produktów i ich cen oraz zaprasza użytowników do zawierania umów sprzedaży w zakresie towarów oraz innych umów w zakresie produktów innych niż towar.

 6. Zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru.
  W szczególności wygląd towaru na zdjęciach prezentowanych w sklepie internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu towaru wydawanego kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego towaru.
  W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności usługodawcy lub sprzedającego wobec użytkownika lub kupującego będących konsumentami.

 7. Ceny w sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w sklepie internetowym poczytuje się wrazie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
  Nie stanowią one również zapewnienia sprzedającego.

II. Czas realizacji i sposób dostawy

 1. Czas realizacji całego zamówienia zależy od dostępności towarów i wynosi około 14 dni, jednak w większości zamówień realizacja jest natychmiastowa.

 2. Jakiekolwiek braki produktów są niezwłocznie zgłaszane do klienta z prośbą o podjęcie decyzji i ewentualnym oczekiwaniu na te towary.

 3. Zamówione towary i/lub usługi mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez klienta na terenie Polski.

III. Sposoby płatności

 1. Przelew na nasze konto firmowe. Termin płatności 7 dni.

 2. Płatność za pobraniem. Płatne listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki.

 3. Przedpłata.

 4. Bezpośrednio przy odbiorze osobistym.

 5. Płatność Pay-U. Usługa polega na pełnej integracji zakupu dokonanego w sklepie internetowym z rachunkiem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie szczegóły przelewu są wypełniane automatycznie. Nasi klienci nie muszą ręcznie wprowadzać kwoty ani numeru zamówienia, numeru rachunku, nazwy sklepu ani innych danych niezbędnych do poprawnego wykonania wpłaty. Transakcje są w pełni zabezpieczone.


IV. Koszt wysyłki

 1. Koszty związane z przesłaniem zamówienia do klienta w całości pokrywa nasza firma przy zamówieniu na łączną kwotę powyżej 300 zł.

 2. Przy zamówieniu poniżej 300 zł koszt wysyłki towaru pokrywa zamawiający: dla przesyłki na przelew 19 zł, dla przesyłki pobraniowej 21 zł


V. Zwroty i reklamacje. Regulamin odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Produkty zakupione w naszej firmie objęte są gwarancją producenta i podlegają wymianie jeżeli mają widoczne wady fabryczne. W ramach reklamacji wymienimy towar na nowy lub jeżeli nie będzie to możliwe zwrócimy należną kwotę na Państwa konto wraz z poniesionymi przez Państwa kosztami wysyłki zwrotnej.

 2. Wszelkie produkty oferowane przez naszą firmę objęte są naszą gwarancją i rękojmią.

 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość dokonując zakupu towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w termie do trzydziestu dni od dnia wydania towaru.

 4. Kupujący niebędący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w termie do siedmiu dni od dnia wydania towaru.

 5. W celu skutecznego odstąpienia od umowy należy wysłać do sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie z podpisem może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres info@quadrostom.pl , wysłane w oryginale pocztą na adres sprzedającego, lub złożone osobiście w siedzibie sprzedającego. W przypadku przesłania oświadczenia od odstąpienia od umowy sprzedaży w formie  elektronicznej, sprzedający niezwłocznie potwierdza kupującemu otrzymanie oświadczenia.

 6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 7. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego świadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli takie oświadczenie nie zostało wcześniej wysłane/złożone.

 8. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. Kupujący powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowy i jakościowym, w jakim go otrzymał. W szczególności do towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty. Zalecane jest, aby zwracany towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, oraz bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie.

 9. Zwrot uiszczonej przez kupującego ceny towaru i poniesionych kosztów dostawy do kupującego zostanie dokonany w terminie 14 dni. Konsument/Kupujący może zadecydować w jaki sposób ma się odbyć zwrot środków.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w przypadku umowy:

 • świadczenie usług, jeżeli sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kupującego, a kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • sprzedaży towarów, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mając krótki termin przydatności,

 • w której kupujący wyraźnie żądał, aby sprzedający do niego przejechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania kupujący żądał, lub dostarcza inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

 • sprzedaży towarów, które zostały sprowadzone do sprzedaży na wyłączną prośbę kupującego,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • o świadczeniu usług w zakresie przewozu towarów, usług szkoleniowych, jeżeli oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

11. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.VI. Szkolenia-Warunki Uczestnictwa

 1. W przypadku nie zebrania się minimalnej ilości osób na szkolenie, zostaną Państwo poinformowani o
  odwołaniu jego realizacji w terminie ok. 5 dni przed terminem szkolenia.

 2. W wyjątkowych sytuacjach może nastąpić zmiana godzin, w których odbędą się zajęcia i/lub miejsca (w
  obrębie tego samego miasta). Niemniej jednak, zmiany te nie stanowią podstawy do rezygnacji z udziału w
  szkoleniu.

 3. W przypadku niemożności uczestnictwa osoby zgłoszonej, dopuszczamy możliwość zmiany uczestnika.

 4. Warunki rezygnacji:

  • rezygnację należy przesłać w formie pisemnej mailem na adres: biuro@quadrostom.pl. Najpóźniej na 5 dni
  roboczych przed terminem szkolenia;

  • bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia możliwa jest do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia;

  • w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia, zamawiający
  zostanie obciążony pełnymi kosztami udziału w szkoleniu;

  • brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału;

  • przesłanie zgłoszenia na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia powoduje brak możliwości
  rezygnacji.

VII. Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) jest firma QUADROSTOM Grażyna Zajfryd z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mieszczańska 9 lok 16U, kod pocztowy 30-313.

 2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:info@quadrostom.pl.

 3. Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy, w tym przygotowania szkolenia, wystawienia faktury, a też w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz skorzystania (z praw do złożenia reklamacji), na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b. Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych RODO, a po wyrażeniu uprzedniej zgody również w celach handlowych i marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wykonania zawartej umowy, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom.

 5. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe (adres e-mail) w celach handlowych i marketingowych jedynie za uprzednią zgodą. Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe osobom trzecim jedynie za uprzednią Państwa zgodą wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

 6. Mogą Państwo wyrazić uprzednią zgodę na wysyłanie innych informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne.

 7. Państwa dane osobowe przekazywane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi,
  a w szczególności:

  a. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego

  Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;

  b. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu całkowitej realizacji usługi

  c. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa
  do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania towaru Kupującemu;

  d. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów handlowych i marketingowych świadczonych drogą elektroniczną – do momentu wycofania udzielonej przez Państwa zgody.

 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez oświadczenie kierowane na adres mailowy info@quadrostompl .

 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisu ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

 11. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazach celów.

 12. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Państwa. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom
  do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 13. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta użytkownika lub realizacji danej usługi

 14. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony sklepu akceptują Państwo, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają usługodawcy świadczenie usług.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.

 2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji strony będą rozstrzygać poprzez porozumienie stron.