WARSZAWA - Okluzja: Teoria i Praktyka Motto: Jak nie dziś to kiedy? / WARSZTATY PRAKTYCZNE

WARSZTATY PRAKTYCZNE:
Okluzja: Teoria i Praktyka
Metody ustalania wysokości zwarcia centralnego w leczeniu protetycznym pacjentów. Metodologia pracy z pacjentami
leczonymi protetycznie do przywrócenia funkcji żucia pokarmów i estetyki zębów.


Prowadzący: dr Jacek Ciesielski
Miejsce: Łódź
Termin: 22-23 czerwiec 2019
Cena: 2800 zł

Cena obejmuje: wykład, szkolenie praktyczne, konsultacje z wykładowcą po szkoleniu, komplet materiałów, imienny certyfikat,
wyżywienie podczas szkolenia: serwis kawowy, poczęstunek, lunch.


I dzień: Wykład 10.00-16.00, dyskusja 16.00-17.00

 1. Planowanie leczenia protetycznego pod nowoczesne rozwiązania protetyczne
  - stomatologia estetyczna - stomatologia neuromięśniowa - implantoprotetyka.
 2. Narzędzia i metody niezbędne do wykonywania prostych i zaawansowanych rekonstrukcji protetycznych.
 3. Rola lekarza prowadzącego w komunikacji werbalnej z pacjentami.
 4. Praca z łukiem twarzowym i artykulatorem - jaki wybrać?
 5. Jak ustalać prawidłową indywidualną wysokość zwarcia centralnego?
  metoda konwencjonalna, złoty Indeks LVI.
 6. Stomatologia neuromięśniowa - sukces kliniczny u pacjentów z dysfunkcjami narządu żucia.
 7. Zasady preparacji zębów pod licówki ceramiczne i korony CAD/CSM.
 8. Zasady pobierania wycisków precyzyjnych pod uzupełnienia protetyczne.
 9. Szynoterapia - kiedy stosować?
  -ORTDONTIC/ SZYNA REPOZYCYJNA/ SZYNA RELAKSACYJNA
 10. Terapia J-5 - relaksacja mięśniowa.
 11. Złota proporcja, złoty Indeks LVI - prosta procedura kliniczna.
 12. Odbudowy protetyczne - technika segmentowa - kiedy ją stosować?
 13. Kontrola okluzyjna prac protetycznych, prac protetycznych na implantach
  za pomocą Occlusence by Bausch oraz kalek okluzyjnych by Bausch.
 14. Przegląd przypadków klinicznych.


II dzień: Okluzja- Praktyka 10.00-16.00, dyskusja 16.00-17.00

 1. Wprowadzenie i szczegółowe omówienie zajęć praktycznych.
 2. W grupach dwuosobowych rejestracje zwarcia centralnego z użyciem wosku,
  masy bite, Occlusence by Bausch oraz kalek okluzyjnych Bausch + Anty dry.
 3. Pomiary wysokości zwarcia z zastosowaniem metody konwencjonalnej i LVI ze złotą proporcją.
 4. Zwarcie centralne on-line i zwarcie neuromuskularne.
  Praktyczne różnice do wykorzystania w ćwiczeniach.
 5. Praca z łukiem twarzowym Denar i rejestracja położenia żuchw w stosunku do szczęki.
 6. Interpretacja wykresów Occlusence by Bausch.


Rozpoczęcie o godzinie 10.00
Zakończenie o godzinie 17.00

ZAPISY: +48/ 692 866 875
biuro@quadrostom.pl