Kongres Sztuka Chirurgii

Kongres Sztuka Chirurgii

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Łodzi na konferencję „Sztuka Chirurgii”.

Konferencja składa się z dwóch 1-dniowych paneli wykładowych prowadzonych przez dr Radosława Jadacha oraz dr hab.n. med. Piotra Majewskiego.

Podczas prelekcji, przeprowadzonych z wykorzystaniem technologii 3D, przedstawimy Państwu najnowsze osiągnięcia mikrochirurgii przyzębia oraz rozszczepu i augmentacji kości wyrostka.

Zapraszamy także na całodzienne warsztaty, które odbędą się w niedzielę, 29 listopada 2020r.

Zapraszamy na wykłady: 27-28.11.2020

1.  Jak rozpocząć proces podejmowania decyzji terapeutycznych i w jaki sposób go przeprowadzić do końca, aby dobrać prawidłowo metodę do przypadku, uzyskując wysokie szanse na powodzenie terapii.

Proces decyzyjny w celu dobrania metody do przypadku jest najbardziej skomplikowaną i złożoną procedurą w procesie leczniczym.Planowanie powinno obejmować wszystkie aspekty związane z terapia i jest ono wynikiem wiedzy, umiejętności, doświadczenia lekarza. Podstawowym celem wykładu jest ukazanie najważniejszych aspektów, niezbędnych do stworzenia planu leczenia oraz jak male błędy, zaniedbania lub przeoczenia są powodem ogromnych problemów w procesie terapeutycznym, skutkując odwracalnymi lub nieodwracalnymi powikłaniami.

dr Radosław Jadach


2.  Zabiegi regeneracji i rekonstrukcji wyrostka zębodołowego w implantologii dentystycznej. Aspekty biologiczne i kliniczne.


We współczesnej implantologii przygotowanie łoża kostnego dla wszczepów jest jednym z podstawowych czynników decydujących o uzyskaniu prawidłowego, długoterminowego rezultatu leczenia. Głównym jednak problemem jest właściwa kwalifikacja do procedury chirurgicznej związana z Różnorodnością dostępnych biomateriałów oraz technik zabiegowych. W wykładzie zostaną przedstawione kwestie biologiczne różnych biomateriałów oraz różne techniki sterowanej regeneracji kości , rozszczepów oraz przeszczepów blokowych kości, a także ich modyfikacje, które w sposób istotny wpływają na końcowy rezultat leczenia.

dh hab.n. med. Piotr Majewski


Zapraszamy na warsztaty równoległe: 29.11.2020

1. Dobór i praca narzędziami do mikrochirurgii krok po kroku.
2. Projektowanie płatów i dostępów, metody, wskazania, przeciwwskazania, powikłania
A) płat pełnej grubości i jego wydłużanie
B. płaty dzielone:

- sluzówkowe

- sluzówkowo-mięśniowe

- mięśniowo-okostnowe

- kostno-okostnowe

C) płaty uszypułowane:

- przedsionkowo

- podniebienne - odwrócone,

- odwrócone rolowane

- arterializowane

D) przeszczepy wolne: - FGG - SCTG - CAF-CTG - mieszane

dr Radosław Jadach


1. Zaawansowane techniki regeneracji w implantologii.
A) techniki namiotowe
B) rozszczepy wyrostka
C) przeszczepy blokowe kości kortykalno - gąbczastej i kortykalnej
D) modyfikacje procedur chirurgicznych

dh hab.n. med. Piotr MajewskiZAPISY !!!!

www.sztukachirurgii.pl