Kirety TT Mesial - Distal Gracey Talon Tough

Narzędzia M-D (mezial-dystal) służą do efektywnego opracowywania powierzchni zębów bocznych bez konieczności zmiany instrumentu.

Producent: American Eagle Instruments Inc.6575 Butler Creek Rd.Missoula, MT 59808 USA

Kirety TT Mesial - Distal Gracey Talon Tough