Kirety TT Mesial - Distal Gracey Talon Tough

Narzędzia M-D (mezial-dystal) służą do efektywnego opracowywania powierzchni zębów bocznych bez konieczności zmiany instrumentu.

Producent: American Eagle Instruments Inc.6575 Butler Creek Rd.Missoula, MT 59808 USA

Kirety TT Mesial - Distal Gracey Talon Tough Jest 2 produktów.

Widok:

KIRETA MESIAL-DISTAL GRACEY 11-14 MDXP Narzędzia M-D (mesial-distal) służą do skutecznego opracowywania powierzchni zębów w odcinkach bocznych bez konieczności zmiany instrumentu. Producent: American Eagle Instruments Inc.6575 Butler Creek Rd.Missoula, MT 59808 USA

KIRETA MESIAL-DISTAL GRACEY 12-13 MDXPNarzędzia M-D (mesial-distal) służą do skutecznego opracowywania powierzchni zębów w odcinkach bocznych bez konieczności zmiany instrumentu. Producent: American Eagle Instruments Inc.6575 Butler Creek Rd.Missoula, MT 59808 USA